එහා ඉවුර | දිනමිණ

එහා ඉවුර

 • වෛද්‍ය තුෂ් වික්‍රමනායකසභාපතිනි-ළමා හිංසනයට තිත සංවිධානයසිසුවකුට පහර දුන් ගුරුවරියකට ලැබුණු දඬුවමක් පිළිබඳ ආන්දෝළනයක් මේ දිනවල පවතී.අධ්‍යාපනය ලැබිය යුතු වයසේ ශ්‍රී ලාංකික...
  2019-02-10 19:30:00
 • ආචාර්ය පෘථවිරාජ් ප්‍රනාන්දුසභාපති - සංරක්ෂණ පර්යේෂණ සංවිධානයවන අලි මිනිස් ගැටුම් සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ කාලයක සිට සමීක්ෂණ සහ නිරීක්ෂණ කටයුතු කරන සංරක්ෂණ පර්යේෂණ සංවිධානයේ සභාපති...
  2019-02-03 19:30:00
 • කලාවේදී විදර්ශන කන්නන්ගරපසුගිය දිනවල මෙරට ජනමාධ්‍ය භාවිතය පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් සහ සාකච්ඡාවක් ඇති වූයේ, ජනමාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක් ඉදිරිපිට දැක්වුණු නිහඬ වි‍රෝධතාව හේතුවෙනි. අග්‍...
  2019-01-20 19:30:00
 • සනත් පූජිත විභාග කොමසාරිස්මෙවර උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල, දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් දක්වා වර්ධනය වූයේ, පෞද්ගලික පාසලක ශිෂ්‍යාවක් ඉහළ දස්කම් ප්‍රදර්ශනය කර තිබීම හේතුවෙනි. විභාග...
  2019-01-13 19:30:00
Subscribe to එහා ඉවුර