කතා සාදය | දිනමිණ

කතා සාදය

 •  “ජර්සි සිටි නගරාධිපති ටොමී ස්මිත් කියන්නේ මගේ කපාපු පළුව. අපි දෙන්නාට දෙන්නා බොක්කෙන්ම ෆිට්. මන්ත්‍රණ සභා සාමාජික ඩේව් ෆ්‍රීඩ්ලන්ඩුත් මං වෙනුවෙන් පණ වුණත් දෙයි. එතකොට...
  2019-01-14 19:30:00
 • එෆ්.බී.අයි. අධීක්ෂණ නිලධාරි ජෝන් ගුඩ් පෙන්වා දුන් ආකාරයට සෙනේටර් විලියම්ස්ගේ හොර එළිකරගන්නට නම් අවධානයට ලක්විය යුතු ව්‍යාපෘති දෙකක් තිබිණි. පළමුවැන්න යෝජිත ටයිටේනියම් පතල්...
  2019-01-09 19:30:00
 • ලෝන්ග් අයිලන්ඩ් කාර්යාලයේ මැක්ඩොනල්ඩ් සමඟ පැවති පළමු හමුවේදී වඩාත්ම කතා කළේ නගරාධිපති එරිචෙට්ටිය. කැසිනෝ බලපත්‍රය ලබාගැනීමට අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම් විස්තර කළ මැක්ඩොනල්ඩ් කියා...
  2019-01-07 19:30:00
 • මළ කෑ බවක් පෙනෙන්නට තිබුණත් කිණීස්සේ තිබූ මහේශාක්‍ය පෙනුම රැකී තිබුණේ සීරුවට කැටයම් කපා තිබුණු ලී මිට නිසාය. මීට වසර ගණනාවකට එපිටදී ඩොලර් 2.75ක් වැනි අඩු මුදලකට වෙයින්බර්ග්...
  2019-01-02 19:30:00
Subscribe to කතා සාදය