කප්රුක | දිනමිණ

කප්රුක

 • නිදහසේ උපත තේමා කර ගනිමින්, නිදහස් සැමරුම් සතිය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ උපදින සෑම දරුවකුටම රුපියල් දහසක වටිනාකම සහිත ‘ඉසුරුඋදාන’ තිළිණපත් පිරිනැමීමට මහජන බැංකුව දීප ව්‍යාප්තව දියත්...
  2019-02-06 19:30:00
 • අපේ රටේ ගනුදෙනුකරුවෝ බැංකු අංශයෙන් ලබාගන්නා මුළු ණය ප්‍රමාණයෙන් සියයට 20කට වැඩි ප්‍රතිශතයක් පරිභෝජන ණය බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අවධාරණය කර සිටියි.ශ්‍රී ලංකාවේ...
  2019-02-06 19:30:00
 • වරාය අධිකාරිය සඳහා නෞකා දෙකක් සැකසීම සඳහා කොළඹ ඩොක්යාර්ඩ් සමාගම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3.12 ක මුදලක් ලබා ගෙන ඇත. එමඟින් දකුණු කොළඹ ආසියා අන්තර් භාණ්ඩ හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් වන...
  2019-02-06 19:30:00
 • සාම්ප්‍රදායික පුටුවක් සේ බැලූ බැල්මටම දැක ගත හැකි මුත්, එය මින් පෙර නොදුටු අපූරු පුටුවක් යැයි මා හට පසක් වූයේ එය අසලට ගොස් ස්පර්ශ කර බැලීමෙන් පසුය. සම්පූර්ණයෙන්ම උණ බට උපයෝගී...
  2019-02-06 19:30:00
Subscribe to කප්රුක