කල්පිටිය පොලිසිය | දිනමිණ

කල්පිටිය පොලිසිය

  • රාජකාරි කටයුත්තක් සදහා ගිය පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් දෙදෙනෙකුට තියුණු ආයුධයකින් පහර දී තුවාල සිදු කිරීමේ සිද්ධියක් පිළිබදව කල්පිටිය පොලිසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇත.ඊයේ රාත්‍රි 08...
    2017-01-16 04:15:15
Subscribe to කල්පිටිය පොලිසිය