කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව | දිනමිණ

කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

 • බස්නාහිර, වයඹ, සබරගමුව, දකුණ, මධ්‍යමසහඌව පළාත්වලත් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේත් සවස 2.00 න් පමණ පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි...
  2018-03-28 03:52:00
 • දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.කෙසේ වෙතත්, බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර...
  2018-03-22 03:42:00
 • දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.කෙසේ වෙතත්, බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර...
  2018-03-21 02:11:00
 • ඉදිරි දිනවලදී (මාර්තු මස 20 වන දින සිට) පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් අඩුවේයැයි බලාපොරොත්තු වන බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.දිවයිනේ උතුරු පළාත හැර...
  2018-03-19 02:13:00
Subscribe to කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව