කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව | දිනමිණ

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

 • දිවයිනට දැනට බලපා ඇති උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වය අදින් පසු තරමක අඩු වනු ඇති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.බස්නාහිර, මධ්‍යම, සබරගමුව යන පළාත්වලටත්, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්...
  2018-09-17 02:44:00
 • සබරගමුව, ඌව, මධ්‍යම යන පළාත්වලට මෙන්ම කළුතර, ගාල්ල, මාතර සහ මඩකලපුව යන දිස්ත්‍රික්කවලට අද දිනයේ වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.     ...
  2018-09-16 04:16:00
 • කොළඹට ආසන්න වායුගෝලයේ සුළං නිශ්චලව පැවතීම දහවල් කාලයේදී උෂ්ණත්වය වැඩිවීමට හේතු වී ඇති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.මේ දිනවල දිවයිනට වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක්...
  2018-09-14 04:48:00
 • මෙම වසරේ අවසන් කාලසිමාවේදී එල්නිනෝ කාලගුණ තත්ත්වයක් ඇතිවන බව ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානය පෙන්වා දෙයි.එම සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ, එහි බලපෑම 2015 - 2016 වසර වලට සාපේක්ෂව සියයට...
  2018-09-11 09:29:00
Subscribe to කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව