කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව | දිනමිණ

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

 • ගජ චණ්ඩ මාරුතය හේතුවෙන් අද දිනයේ උතුරු පළාතේ සියලූම පාසල් වසා දැමීමට තීරණය කර ඇති බව පළාත් අධ්‍යාපන කාර්යාලය පවසයි.උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය අනාවරණය කලේ උතුර පළාතේ...
  2018-11-16 03:29:00
 • දිවයින ආසන්නයේ පවතින අඩු පීඩන තත්ත්වයේ බලපෑම හේතුවෙන් දැනට පවතින වැසි තත්ත්වය සහ අහස වලාකුළින් බර ස්වභාවය දිවයිනේ සහ දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශවල තවදුරටත් අපේක්ෂා කරන බව...
  2018-11-06 07:30:00
 • මධ්‍යම, ඌව, සබරගමු පළාත්වලටත් අම්පාර මඩලකලපුව ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලටත් මිලිමීටර් 150 කට වැඩි ඉතා තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි....
  2018-10-20 05:55:00
 • අන්තර් මෝසම් කාලගුණ තත්ත්වය දිවයින හරහා ස්ථාපිතව ඇති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාව ආසන්න පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ස්වභාවය හේතුවෙන්...
  2018-10-03 04:43:00
Subscribe to කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව