කිතුනු මිණ | දිනමිණ

කිතුනු මිණ

 • අවිශ්වාසයේ, ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ සහ ජාතිකවාදයේ වටපිටාවක් සහිත නූතන ලෝකයට අන්‍යයන්ට සේවාව කරන්නා වූද ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්නා වූද දේශපාලකයන් සහ සාමය ඇති කරන්නන් අවශ්‍ය වී ඇතැයි ප්‍...
  2019-01-20 19:30:00
 • ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ බටහිර දකුණ කාර්යාලයේ සේවකයන් විසින් පවත්වනු ලැබූ නත්තල් කැරොල් ප්‍රසංගය පසුගියදා එම කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. කටුබැද්ද සුරතාවියන්ගේ රාජේශ්වරිය...
  2019-01-20 19:30:00
 • කොළඹ, මට්ටක්කුලිය සැමට සරණ ආයතනයේ ඉගෙන ගන්නා දරුවන්ට පාසල් පොත් ලබා දීමේ උත්සවයක් පසුගියදා එම ආයතනයේදී පැවැත්විණි. එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ලියෝ පෙරේරා පියතුමා පාසලේ දරුවන්ට පොත්...
  2019-01-20 19:30:00
 • " මම නැති වූ බැටළුවා සොයන්නෙමි, මුළා ව ගිය බැටළුවා ආපසු ගෙනෙන්නෙමි, තුවාළ වූ බැටළුවාගේ තුවාළ බඳින්නෙමි. ලෙඩ වූ බැටළුවා ශක්තිමත් කරන්නෙමි, ශක්තිමත් වූ බැටළුවන් රැකබලා ගන්නෙමි...
  2019-01-13 19:30:00
Subscribe to කිතුනු මිණ