කුරුදුවත්ත පොලිසිය | දිනමිණ

කුරුදුවත්ත පොලිසිය

  • අත්අඩංගුවට පත් රමිත් රඹුක්වැල්ල පොලිස් ඇප මත මුදාහළ පොලිසිය ලබන 27 වැනිදා අලුත්කඩේ අංක 7 අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඔවුනට දැන්වීය.   ඔහු වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට භාජනය කැරිණි...
    2016-09-22 04:00:00
Subscribe to කුරුදුවත්ත පොලිසිය