කොළඹ නාලන්දා විදුහල | දිනමිණ

කොළඹ නාලන්දා විදුහල

  • කොළඹ නාලන්දා විදුහලේ නව විදුහල්පතිවරයා වැඩ භාරගෙන තිබේ.ඒ අනුව වත්මන් විදුහල්පතිවරයා ලෙස ගාල්ල හිටපු කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තිලක් වත්තුහේවා එළෙස වැඩ භාරගත්තේය.කෙසේ...
    2017-04-21 05:45:00
Subscribe to කොළඹ නාලන්දා විදුහල