ගුරුදා විමසුම | දිනමිණ

ගුරුදා විමසුම

 • ආණ්ඩුවට ජනතා අප්‍රසාදයක් ගොඩනැගී ඇති ප්‍රධාන කාරණයක් වන්නේ පසුගිය රජයේ දූෂණ හා අපරාධ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ හා අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග මන්දගාමීව සිදුවීමයි. 2015 ...
  2018-01-17 19:30:00
 • ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ලෙස පෙනීසිටින කණ්ඩායමේ උදවියට එරෙහි දූෂණ හා අපරාධ සම්බන්ධ නඩු විභාග එකින් එක ඇරඹෙන බව පෙනෙන්නට තිබේ. බොහෝවිට විවේචනය තිබෙන්නේ එම කටයුතු ඉතා හෙමින් සිදුවීම...
  2017-12-06 19:30:00
 • මිනීමරු උමතුව සුළුවෙන් සැලකිය නොහැකි වන්නේ අතීත අත්දැකීම් ද ඉතාම කටුක නිසාය. එම උමතු අදහස කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා විසින් ද ප්‍රකාශ කළේය. ඔහු කීවේ පාර්ලිමේන්තුවට බෝම්බ...
  2017-11-01 19:30:00
 • වෙළෙඳපොළට සම්බන්ධ විය නොහැකි ජනයා සඳහා සුබ සාධනය මෙම ආර්ථික ක්‍රමයේ වැදගත් අංශයකි. වැඩිහිටි ජනයා, රැකියා විරහිතයින්, ආබාධිතයින්, දිළිඳු ජනයා ආදී කොටස් සඳහා ඉහළ සුබ...
  2017-09-06 19:30:00
Subscribe to ගුරුදා විමසුම