ජනතා මණ්ඞපය | දිනමිණ

ජනතා මණ්ඞපය

 • ශ්‍රී ලංගම ආදායම වැඩිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංගම බස්රථ තුළින් ගමන් ගන්නා මඟීන්ට තෑගි ලබාදීමක් තුළින් සිදුකළ හැකිය. අප පාසල් යන කාලයේ මෙවැනි ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කළ අයුරු අපට මතකය....
  2018-04-19 19:30:00
 • සම්බුද්ධ ශාසනයේ සමීපතම දායකයන් වන්නේ සිංහල ජනතාවය. සිංහල ජාතියේ සංස්කෘතික නගරය වන්නේ අනුරාධපුරයයි. එසේම සම්බුද්ධ ශාසනයේ ලංකා නිජබිම වන්නේද අනුරාධපුරයේ තුන්බුදුන් පාදස්පර්ශය...
  2018-04-05 19:30:00
 • සංස්කෘතික පරිණාමයේදී ජන සංස්කෘතියේ සිට පශ්චාත් සංස්කෘතියක් කරා පැමිණි වත්මන් මානවයා තත්පාසන්න වූ යථාර්ථයක ජීවත් වූයේ මවාගත් සත්‍යයක් පෙරදැරි කොට ගෙනය. මෙම පශ්චාත්...
  2018-04-05 19:30:00
 • කොළඹ රත්නපුර මාර්ගයේ අවිස්සාවේල්ල නගරයෙහි සිට කි. මී. 08 ක් ගිය තැන මින්නාන හන්දිය හමුවන අතර, මින්නාන හන්දියෙන් වම්පසට ඇති පාරේ කි. මී. 02 ක් යන විට මනස්කාන්ත පරිසරයක්...
  2018-03-29 19:30:00
Subscribe to ජනතා මණ්ඞපය