ජනතා මණ්ඞපය | දිනමිණ

ජනතා මණ්ඞපය

 • ‘මහ හයියෙන් ශබ්ද දාන බස්වලට වැඩ වරදී’ හිසින් පසුගියදා දිනමිණ මුල් පිටුවේ ප්‍රධාන පුවතක් සේ වාර්තා කර තිබිණි. ඩෙසිබල් අසූවට (80) වැඩි ශබ්දයකින් පෞද්ගලික බස් රථවල කැසට්,...
  2019-03-21 19:30:00
 • හිසට සෙවණ හිතට නිවන කැන්දයි. කුටුම්බය අව්වට වැස්සට ඔරොත්තු දෙන ආකාරයට ආරක්ෂා කරන්නේ සෙවිලි ද්‍රව්‍ය නිසාය.මීට දශක තුනකට අප ගමන් කළ යුතුය. අතීතය දෙස නෙත් යොමන විට අපට දැනෙන...
  2019-03-21 19:30:00
 • ඉතාමත් අසාර්ථක ලෙස ජල ව්‍යාපෘතියකින් ජලය අවිධිමත්ව බෙදාදෙමින් තිබියදී ජල සම්පත් මණ්ඩලය වෙත ගම්වාසීන් උද්ඝෝෂණයක් සහිතව කරුණු කීමෙන් පසු ආනපල්ලම ගමට නළ ජලය සැපයීම ඇරඹුණත් ඒ...
  2019-03-21 19:30:00
 • වර්තමාන සමථ මණ්ඩල වනාහී 1988 අංක 72 දරන 'සමථ මණ්ඩල පනතක්' මඟින් ස්ථාපිත කරන ලද නීත්‍යානුකූලව රජය පිළිගත් රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. එසේම එහි සාමාජිකත්වයට පත්කෙරෙන අය...
  2019-03-14 19:30:00
Subscribe to ජනතා මණ්ඞපය