ඩිව් ගුණසේකර | දිනමිණ

ඩිව් ගුණසේකර

  •  මහ බැංකු භාණඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව විමර්ශනය කිරීමට කථානායකවරයා පත්කළ කෝප් කමිටුවේ (පොදු ව්‍යාපාර කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ) උප කමිටුව නිකුත් කළේ යැයි කියන වාර්තාව...
    2015-07-16 19:30:00
  • දෙමළ ඩයස්පෝරාව සහභාගි වන අන්තර්ජාතික සමුළුවක් පිළිබඳ මේ වන විට මති මතාන්තර පළවෙමින් තිබේ. ඒ පිළිබඳ සහ රටේ නව දේශපාලන ප්‍රවණතා පිළිබඳ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම්...
    2015-06-14 19:30:00
Subscribe to ඩිව් ගුණසේකර