තරැ ලකුණ | දිනමිණ

තරැ ලකුණ

 • කිලෝ මීටර පන්දහසකට වඩා පෙරැහරේ ගිහින් ජනාධිපතිවරු පස් දෙනකු අතින් සම්මාන 30 ක් අරන් තිබෙනවා. පෙරහර සඳහා වැඩසිටින කුටියෙන් පිටතට වැඩම කරවන පෙරහර කරඬුව යළි...
  2018-08-09 19:30:00
 • ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවට “වස” කවා කිසිදු දඬුවමක් නොවිඳින පිරිසක් අප රටේ නිදහසේ හැසිරෙති. ඒ අපගේ ආහාරපානවලට මිනිස් සිරුරට අහිතකර “වස විස” මිශ්‍ර කර නිෂ්පාදනය කර රිසිසේ විවෘත වෙළෙඳ...
  2018-08-09 19:30:00
 • ඉදිරියෙහි පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් සභාවල ස්ථාවර භාවය රැකීමට හා ජනවර්ග නියෝජනය තුලනය කිරීම සඳහා 50:50 අනුපාතයක් හා බෝනස් ආසන 5 ක් ලබාදීම වැනි අවිද්‍යාත්මක පියවර නිර්දේශ කර ඇති...
  2018-08-09 19:30:00
 • පුත්තලම කියූ සැණින් කාගේත් මතකය දිව යන්නේ බූරුවන්ගේ නිජබිම යනුවෙනි. එසේත් නැතිනම් බූරුවන් පිළිබඳවය. නමුත් බූරුවන් පවා නොකරන වැඩක් පිළිබඳව අපට අනාවරණය වන්නේ මෙම දිස්ත්‍...
  2018-08-09 19:30:00
Subscribe to තරැ ලකුණ