තරැ ලකුණ | දිනමිණ

තරැ ලකුණ

 • දූපත්වාසීන්ගේ එකම ප්‍රවාහන මාධ්‍යය දිනපතා ධාවනය වන පොදු බෝට්ටු සේවාවයි. දිනකට දෙවරක් හෝ සිව්වරක් ප්‍රධාන නගරය වෙත යන මෙම ප්‍රවාහන සේවය ඔවුන් හඳුන්වන්නේ “ෆෙරිය”...
  2018-12-13 19:30:00
 • කොළඹ, කිරුලපන පොදු වෙළෙඳ පොළ භූමියේ අඩුපාඩුකම් රැසක් ඇතැ. ඒ පිළිබඳ කොළඹ නගර සභාව දැනුවත් කළාට මේ වනවිට කිසිඳු විසඳුමක් ලබාදී නැත.කිරුලපන නගර මැද අක්කර දෙකකට අධික භූමි ප්‍...
  2018-12-13 19:30:00
 • මේ දුවා දරුවන් සඳහා සමුපකාර සමිතියෙන් නොමිලේ ලබාදෙන වරප්‍රසාද අතර පෙර පාසල් නිල ඇඳුම, පොත් බෑගය, පොත් පත් මෙන්ම ඇතුළුවීමේ ගාස්තුව සහ මාසික ගාස්තුව ප්‍රධානය. මෙය ලංකාවේ කිසිදු...
  2018-12-13 19:30:00
 • නොපසුබට වීර්‍යය සහ අධිශ්ඨානය මුසු ශක්තිමත් සිතක් තිබේ නම් ඉලක්ක ජය ගනිමින් ඉහළට යන්නට ස්ත්‍රීත්වය බිධාවක් නොවේ. ජීවිතය ජය ගෙන සතුටින් තෘප්තිමත් විශ්‍රාම ජීවිතයකට පා තබන...
  2018-12-13 19:30:00
Subscribe to තරැ ලකුණ