තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව | දිනමිණ

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව

  • ස්පාඤ්ඤයේ සිට මෙරටට ගෙන්වූ බව කියන රුපියල් කෝටියකට ආසන්න හෂිස් පාර්සලයක් අද කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ තිබී සොයා ගත් බව රේගුව පවසයි.ඒවා සෑදීමට ගන්නා කුෂු සහිත පාර්සලයක්...
    2017-01-11 11:45:45
  • තැපැල් සේවකයන් ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් ගෙවීගිය පැය 12ක කාලය තුළ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ ලිපි ලක්ෂ 10කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගොඩගැසී ඇතැයි වාර්තා වේ. මීට අමතරව ප්‍රාදේශීය...
    2016-12-20 10:15:00
  • තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම කාර්යය මණ්ඩලවල නිවාඩු අවලංගු කරනු ලැබුවද තැපැල් සේවකයින් වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ. ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති පෙරමුණේ සම කැඳවුම්කරු එස්.එච්...
    2016-12-20 06:30:00
Subscribe to තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව