ධර්ම සභාව | දිනමිණ

ධර්ම සභාව

 • දුක්ඛ සත්‍යය මතක යානයේ නැගී, මීට අවුරුදු හතළිහක, පනහක, හැටක අතීතයට, මොහොතකට යන්න. එදා තිබූ භෞතික සමාජිය හා සංස්කෘතික වට පිටාව අද සමඟ සසඳන්න. එදාට සාපේක්ෂව අද ජීවිතය...
  2017-11-19 19:30:00
 • දුක්ඛ සත්‍යය මතක යානයේ නැගී, මීට අවුරුදු හතළිහක, පනහක, හැටක අතීතයට, මොහොතකට යන්න. එදා තිබූ භෞතික සමාජිය හා සංස්කෘතික වට පිටාව අද සමඟ සසඳන්න. එදාට සාපේක්ෂව අද ජීවිතය...
  2017-11-19 19:30:00
 • අනු­රා­ධ­පුර ජින­ර­තන හිමි
  දුමින්ද අලුත්ගෙදර  වර්තමාන සමාජය තුළ පිරිහෙමින් පවතින සාරධර්ම හා ගුණධර්ම ගැන කතිකාවතට ලක්වී තිබෙනවා. පුද්ගල හා සමාජ දියුණුවට බෙහෙවින් අවශ්‍ය වන මේ ගුණධර්ම කුඩා...
  2017-11-12 19:30:00
 • දුක්ඛ සත්‍යය ආචාර්ය කේ. ශ්‍රී . ධම්මා­නන්ද මහ නාහි­මිගේ Why worry කෘතිය  සිංහල කළේසමුනි සම­ර­කෝන්නූතන මිනිසා කියන්නෙ, ලාභය උපරිම කර...
  2017-11-12 19:30:00
Subscribe to ධර්ම සභාව