ධර්ම සභාව | දිනමිණ

ධර්ම සභාව

 • නාව­ල­පි­ටියේ ආරි­ය­වංශ හිමි
  යම් කෙනෙකුට අතීතය ගැන හිතල සතුටවෙන්ට බැරිනම් අතීතයේ කළ කී දේ ගැන හිතල පසුතැවෙනව නම්, එයාට වර්තමානයේ සතුටක් නෑ. එවැනි අයට අනාගතේ සතුටක් තියේද? යම් කෙනෙක් අතීතයේ කළ කී දේගැන...
  2017-11-19 19:30:00
 • දුක්ඛ සත්‍යය මතක යානයේ නැගී, මීට අවුරුදු හතළිහක, පනහක, හැටක අතීතයට, මොහොතකට යන්න. එදා තිබූ භෞතික සමාජිය හා සංස්කෘතික වට පිටාව අද සමඟ සසඳන්න. එදාට සාපේක්ෂව අද ජීවිතය...
  2017-11-19 19:30:00
 • දුක්ඛ සත්‍යය මතක යානයේ නැගී, මීට අවුරුදු හතළිහක, පනහක, හැටක අතීතයට, මොහොතකට යන්න. එදා තිබූ භෞතික සමාජිය හා සංස්කෘතික වට පිටාව අද සමඟ සසඳන්න. එදාට සාපේක්ෂව අද ජීවිතය...
  2017-11-19 19:30:00
 • අනු­රා­ධ­පුර ජින­ර­තන හිමි
  දුමින්ද අලුත්ගෙදර  වර්තමාන සමාජය තුළ පිරිහෙමින් පවතින සාරධර්ම හා ගුණධර්ම ගැන කතිකාවතට ලක්වී තිබෙනවා. පුද්ගල හා සමාජ දියුණුවට බෙහෙවින් අවශ්‍ය වන මේ ගුණධර්ම කුඩා...
  2017-11-12 19:30:00
Subscribe to ධර්ම සභාව