ධර්ම සභාව | දිනමිණ

ධර්ම සභාව

 • ශාස්ත්‍රවේදී, ගොඩගම අනුරධම්ම හිමිඅද ළමා පරපුර හෙට රටේ අනාගතයයි. රටට යහපත් අනාගතයක් උදා කිරීමටනම් මනා පෞරුෂයකින් යුත් දරු පිරිසක් බිහි කිරීම අත්‍යවශ්‍ය ය. ගුණගරුක දරු පරපුරක්...
  2018-05-20 19:30:00
 • නාව­ල­පි­ටියේ ආරි­ය­වංශ හිමි
  යම් කෙනෙකුට අතීතය ගැන හිතල සතුටවෙන්ට බැරිනම් අතීතයේ කළ කී දේ ගැන හිතල පසුතැවෙනව නම්, එයාට වර්තමානයේ සතුටක් නෑ. එවැනි අයට අනාගතේ සතුටක් තියේද? යම් කෙනෙක් අතීතයේ කළ කී දේගැන...
  2017-11-19 19:30:00
 • දුක්ඛ සත්‍යය මතක යානයේ නැගී, මීට අවුරුදු හතළිහක, පනහක, හැටක අතීතයට, මොහොතකට යන්න. එදා තිබූ භෞතික සමාජිය හා සංස්කෘතික වට පිටාව අද සමඟ සසඳන්න. එදාට සාපේක්ෂව අද ජීවිතය...
  2017-11-19 19:30:00
 • දුක්ඛ සත්‍යය මතක යානයේ නැගී, මීට අවුරුදු හතළිහක, පනහක, හැටක අතීතයට, මොහොතකට යන්න. එදා තිබූ භෞතික සමාජිය හා සංස්කෘතික වට පිටාව අද සමඟ සසඳන්න. එදාට සාපේක්ෂව අද ජීවිතය...
  2017-11-19 19:30:00
Subscribe to ධර්ම සභාව