නැගෙනහිර | දිනමිණ

නැගෙනහිර

 • සේරුනුවර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් සෝමාවති මාර්ගය ආසනයෙන් සොයාගත් ආදි මානවයන්ගේ සොහොන්කොත් හෙවත්“ මෙගලිනික සොහොන්“ හතර කැනිම් සිදුකර අවසන් කර ඇතැයි පුරාවිද්‍යා...
  2018-09-25 19:30:00
 • ත්‍රිකුණාමළය තිරියාය ගිරිහඬුසෑය පූජා භූමියට විශාල අඩුපාඩුවක්ව පැවැති ජලය සහ සූර්ය කෝෂ විදුලිය ලබාදීමේ මහඟු පුණ්‍ය කටයුත්ත කථානායක ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.මෙම...
  2018-09-11 19:30:00
 • සමාජ සුභ සාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය සහ දයා සරණ සංවර්ධන පදනම විසින් නිකිණි පොහොයදා අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ විහාරස්ථාන 08 ක දී ‘‘සදහම් අරුණ ‘‘ ආගමික හා සමාජ සේවා...
  2018-09-11 19:30:00
 • කන්තලේ සමූහ සුමිත්‍රා කුමාරිහාමිකන්තලේ මූලස්ථාන පොලිසියේ අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණ කොට්ඨාස භාර පොලිස් අධිකාරි අජිත් හේසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.නිලධාරි නිලධාරිනීයන්...
  2018-09-04 19:30:00
Subscribe to නැගෙනහිර