ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක අබේසිංහ | දිනමිණ

ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක අබේසිංහ

  • මාතර - මරදාන අතර දිවෙන සාගරිකා සීග්‍රඝාමී දුම්රියෙහි සනීපාරක්ෂක තත්ත්වය පිළීබඳව මගිීන්ගේ අප්‍රසාදය ඵලවී තිබේ.දිනකට විශාල මගීන් පිරිසක් තම දෛනික ගමනාගමන පහසුව...
    2018-07-26 05:42:00
  • අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සියයට 12.5 කින් බස් ගාස්තු ඉහළ දැමීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක අබේසිංහ පැවසුවේ, අදාළ සංශෝධනය අද උදෑසන කැබිනට්...
    2018-05-22 08:18:00
Subscribe to ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක අබේසිංහ