පුංචි ආණ්ඩුවේ රස කතා | දිනමිණ

පුංචි ආණ්ඩුවේ රස කතා

  • පළාත්පාලන මැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කළ අපේක්ෂකයන්ගේ නාමලේඛනය ලබන සතියේදී ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කටයුතු සිදුකරන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.අදාළ නාමලේඛන සකස් කිරීමේ කටයුතු...
    2018-02-14 04:14:00
Subscribe to පුංචි ආණ්ඩුවේ රස කතා