පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකය | දිනමිණ

පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකය

  • පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට කැඳවා ප්‍රශ්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව අත්ඩංගුවට ගත් හිටපු ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලලිත් ජයසිංහ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, ලක්ෂ...
    2017-09-25 04:15:30
  • උසාවියෙන් ලබා ගත් සෝදිසි වරෙන්තුවක් අනුව පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ 50 ක පමණ පිරිසක් මතුගම ඩැනිස්ටර් වත්ත සොදිසි කළේය. අක්කර 400 කින් යුත් මේ වත්තේ හිමිකරු කුමාර වෙල්ගමය....
    2016-10-18 10:30:00
  • පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකය විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය පොලිස්පති චන්ද්‍රා වාකිෂ්ටගෙන් පැය තුනක් ප්‍රශ්න කළේය. ඒ ඉකුත් රජය කාලයේ අත්අඩංගුවට ගත් ත්‍රස්තවාදී සැකකරුවන්ගේ රන් බඩු හා...
    2016-06-28 12:45:00
Subscribe to පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකය