බටහිර | දිනමිණ

බටහිර

 • මීගොඩ ආයුර්වේද රෝහල් ඔසු උයන ජාතියට සම්පතක් බවත් එම ඉඩම පරිත්‍යාගකළ හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමැති ගාමණී ජයසූරිය මහතා මෙම අවස්ථාවේදී සිහිපත් කළයුතු බවත් බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්...
  2019-01-15 19:30:00
 • දැනට වසර ගණනක සිට නාගොඩ මතුගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉදිකර ඇති කානු පද්ධතියේ කොටස් ලෙස කොන්ක්‍රීට් ආවරණ දමා ඇත. නාමල්ගම ගම්මානයට පිවිසෙන ප්‍රධාන මාර්ග දෙකෙහි අතර ප්‍රධාන කානු...
  2019-01-10 19:30:00
 • දිගු කලක පටන් ගම්පහ - කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ පවතින වාහන තදබදය අවම කිරීම පිණිස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් රෝහල් හන්දියේ සිට සණස නව රෝහල් සංකීර්ණය දක්වා මාර්ගය පුළුල් කිරීමේ...
  2019-01-10 19:30:00
 • උස්වැටකෙයියාව, පමුණුගම, බෝපිටිය ජනතාවට කඳාන නගරයට යාහැකි කෙටිම මාර්ගය උස්වැටකෙයියාව - පුබුදුගම මාර්ගයයි. මෙම මාර්ගයේ බෝපිටිය සිට කඳාන දක්වා මගී බස්රථයක් ධාවනය කරන අතර,...
  2019-01-08 19:30:00
Subscribe to බටහිර