බද්දරමල්ල | දිනමිණ

බද්දරමල්ල

 • නවීන තාක්ෂණික දැනුම, යන්ත්‍රෝපකරණ පිටරටින් ආනයනය කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් ගෝලීය ආර්ථික ක්‍රියාවලියේම ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඒවා රටවල් තුළට කඩාවදිනවා. ගැටලුව තියෙන්නෙ එතැන නෙවෙයි. ඒ...
  2018-03-12 19:30:00
 • කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයට නවක ශිෂ්‍ය මානවක මානවිකාවන් අතුළු වූ පසු ඔවුන් වෙනුවෙන් පැවැත්වුණු නම්නීකර්ණ (Orientation Programme) වැඩ සටහන් කීපයකටම සහභාගී වන්නැයි පසුගිය වසර...
  2018-03-12 19:30:00
 • කුරුලු කූජන ගොළුව ගියේය. මැදින් හිරුගේ වියරුව පවා මඳකට සංසිඳී ගියේ ජාතිවාදයෙන් මුසපත් මිනිසුන්ගේ වියරුව දැකගන්නට තරම් අභාග්‍යසම්පන්න වූ නිසා විය හැක.“ඇත්තද අම්මෙ මුස්ලිම්...
  2018-03-12 19:30:00
 • සීතාවක රාජධානියේ රජකම් කළ මායාදුන්නේ රජතුමා කිතුවසින් 1637 අගෝස්තු මාසයේ දී ‘කැලිකට්’ හි පාලකයා වන සැමොරින් වෙත දූත පිරිසක් යැවී ය. සැමොරින් වහාම මායාදුන්නේට සහාය වීමට...
  2018-03-12 19:30:00
Subscribe to බද්දරමල්ල