බරපතල මූල්‍ය වංචා පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශණ කොමිසම | දිනමිණ

බරපතල මූල්‍ය වංචා පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශණ කොමිසම

  • ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ 16 වැනිදා බරපතළ වංචා දූෂණ සහ රාජ්‍ය සම්පත් අවභාවිතය පිළිබඳ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසන් සභාව වෙත කැඳවා...
    2017-03-10 19:30:00
  • දකුණු ආසියාවේ විශාලතම බදු මූල්‍ය වංචාව ලෙස සැළකෙන රුපියල් කෝටි 400 ට ආසන්න වැට් බදු වංචා නඩුවේ වැරදිකරු වී වසර 102 ක සිරදඬුවම් නියම වූ එහි ප්‍රධාන විත්තිකරු දේශීය...
    2016-12-07 19:30:00
  • දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සිදුවී තිබෙන රාජ්‍ය සම්පත් අවභාවිතය පිළිබඳව සිදුකෙරෙන විමර්ශනයකට අදාළව ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීමට හිටපු ඇමැතිවරයකු වන මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ...
    2016-06-26 19:30:00
Subscribe to බරපතල මූල්‍ය වංචා පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශණ කොමිසම