බැසිල් රාජපක්ෂ | දිනමිණ

බැසිල් රාජපක්ෂ

 •   හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ නායකත්වයෙන් පළාත් සභා හා හිටපු පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් මූලික කරගත් නව සංවිධානයක් ගොඩනැගීමට පියවර ගෙන ඇත. මෙම...
  2016-06-19 19:30:00
 •   බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඇමැති ධුරය දරද්දී පරිහරණය කරන ලද රජයේ වාහන දහහතරකට කොළඹ ඉන්ධන පිරවුම්හලකින් පමණක් රුපියල් මිලියන සීයයකට අධික ඉන්ධන ලබාගෙන තිබෙන බව ජනාධිපති...
  2016-06-05 19:30:00
 • දිවිනැඟුම දෙපාර්තමේන්තුවේ රුපියල් බිලියන 29ක් සාපරාධී සාවද්‍ය පරිහරණය කිරීම ඇතුළු අධිචෝදනා හයක් යටතේ හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට හා දිවිනැඟුම හිටපු අධ්‍...
  2015-12-13 19:30:00
 •  දිවිනැඟුම දෙපාර්තමේන්තුවේ මුදල් හා පාරිතෝෂිත දීමනා අයථා ලෙස පරිහරණය කළ බවට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු සැකකරුවන්...
  2015-06-15 19:30:00
Subscribe to බැසිල් රාජපක්ෂ