මඟ හැරුණු මිනිසා | දිනමිණ

මඟ හැරුණු මිනිසා

 • “1985 නොවැම්බර් 21 වන දා මාව අත්අඩංගුවට ගත්තට පස්සෙ තමයි, සමන්ත සහෝදරයා ජ.වි.පෙ. - නව ප්‍රවණතාවය කියල සංවිධානයක් හදා ගෙන දේශපාලන වැඩ කටයුතු වගේම මුදල් එකතු කිරීම සඳහා නොයෙක්...
  2018-09-17 19:30:00
 • මඟ හැරුණු මිනිසා 75ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන කටයුතු කරන කාලේ අපි කිසි කෙනෙක් පුද්ගලික ධනයක් එක් රැස්කරගෙන හිටියෙ නැහැ. මේ නිසා පක්ෂයෙන් අයින් වුණාම අනෙක් සියලු දෙනාටම වගේ...
  2018-09-13 19:30:00
 • මඟ හැරුණු මිනිසා 73මගේ ඒ ලියවිල්ල රහස් පොලිසිය අතට පත් වුණොත් මට නැවතත් යම් යම් ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙන බවට ඒ දිනවල ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ලිපියේ සඳහන් කරන ලද...
  2018-09-11 19:30:00
 • “මගේ ඉල්ලා අස්වීමට පෙර 1983 දෙසැම්බර් 8 වන දා ත්‍රිකුණාමලයේ අතුරු මැතිවරණයක් පැවැත්වීම ගැන සාකච්ඡා වෙන්නට පටන් ගත්තා. එතකොටත් අපි හිටියේ පොලිස් අපරාධ විමර්ශන කොට්ඪාසයේ...
  2018-09-10 19:30:00
Subscribe to මඟ හැරුණු මිනිසා