මධ්‍යම | දිනමිණ

මධ්‍යම

 • නුවරඑළිය නගරයට පැමිණෙන විදේශීය සංචාරකයනටත් වඩා දේශීය සංචාරකයන් අතිබහුතරයක් දැඩි කැමැත්තක් දක්වන දෙයක් ලෙස පෝනියන් පිෙට් රවුමක් යාම හැඳින්විය හැකිය. ග්‍රෙගරි වැවේ වැව් පිටිය...
  2018-07-12 19:30:00
 • ගරා වැටෙන නිවෙසක අඟහිඟකම් මැද ඉතා දුෂ්කර දිවියක් ගත කරන පුංචි පවුලක් පල්ලේපොළ පහලගම වසමේ පදිංචිව සිටිති. එබැවින් තමන්ට හව්හරනක් වන්නැයි ඒ. ජි. සුමනලතා (49) මහත්මිය ඉල්ලා...
  2018-07-03 19:30:00
 • කාය වර්ධන ක්‍රීඩාවට යොමුව ජාතික මට්මයේ ශූරතාවන් 19 ක් දිනා සිටින ඔහුගේ අරමුණ ශ්‍රී ලාංකේය නාමය ජත්‍යන්තරය තුළ කාය වර්ධන අංශයෙන් සටහන් කිරීමය. ආර්ථික ශක්තියෙන් ඉතා පහත් අඩියක...
  2018-06-28 19:30:00
 • බාධක අඩුපාඩු මැද ජාත්‍යන්තරයට යන දුප්පත් දරුවන්ට බැල්මක් ඕනෑතායිලන්තයේ ජාතික ක්‍රීඩාව වන මුයි තායි සටන් කලාව “තායි බොක්සිං”යන නමින් හඳුන්වනු ලබන අතර ප්‍රථම වරට පැවැත්වෙන...
  2018-06-28 19:30:00
Subscribe to මධ්‍යම