මනෝ විද්‍යාෙව් CID හාස්කම් | දිනමිණ

මනෝ විද්‍යාෙව් CID හාස්කම්

 •  මනෝ විද්‍යාවේ CID හාස්කම් - සත්‍ය කතාවක අවසන් කොටසඇලිස් විසින් මෙටාස්කි එවූ ලිපි කිහිප වරක්ම කියවීමේදී පෙනී ගියේ 'නීච ක්‍රියා' යෙදුම පුනරුච්චාරණය වී තිබීමට අමතරව, එකී...
  2017-12-11 19:30:00
 • උමතු බෝම්බයා ගැන නිවැරැදි ඔත්තුවක්අසල්වැසියන් රාත්‍රී කාලයේ කරන ගමන් බිමන් ගැන, එකට බෝඩිමේ සිටින තම මිතුරන් අගුලු දැමූ බ්‍රී‍ෆ් කේස් හංගන තැන් පිළිබඳව, එහෙම නැත්නම් 'අර...
  2017-12-10 19:30:00
 • මනෝ විද්‍යාවේ CID හාස්කම්සත්‍ය කතාවක දසවන කොටසපසුගිය අවුරුදු කීපය පුරාම, ඩාරින් දුම්රියපොළේදී හෝ මන්දගාමී දුම්රියේදී රහස් මල්ල එල්ලාගත් ඩ්‍රෝෆ් කිහිප...
  2017-12-07 19:30:00
 • මනෝ වෛද්‍යවරයාට හිතන මහත්තයාගෙන් තර්ජනයක්සෑම දිනකම උදේ 9ට හා සවස 4ට පමණ දෙවාරයට පැය දෙක බැගින් පුලාස්තිගේ නැන්දනිය හෝටල් තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයේ නිවසින් එළි පහළියට බසින්නීය....
  2017-12-06 19:30:00
Subscribe to මනෝ විද්‍යාෙව් CID හාස්කම්