මහර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය | දිනමිණ

මහර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

  • රේස් ඔට්ටු තබන මධ්‍යස්ථානයක් තුළ පුද්ගලයෙකු කපා කොටා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ තවත් සැකකරුවෙකු පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.පසුව සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන්...
    2017-03-23 05:15:45
Subscribe to මහර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය