මාධ්‍යවේදී කීත් නොයාර් පැහැරගෙන යාමේ සිද්ධිය | දිනමිණ

මාධ්‍යවේදී කීත් නොයාර් පැහැරගෙන යාමේ සිද්ධිය

  • මාධ්‍යවේදී කීත් නොයාර් පැහැරගෙන ගොස් පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගෙන් ලබාගත් ප්‍රකාශය අද ගල්කිස්ස අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරිය හමුවට ඉදිරිපත්...
    2018-08-20 11:28:00
Subscribe to මාධ්‍යවේදී කීත් නොයාර් පැහැරගෙන යාමේ සිද්ධිය