මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය | දිනමිණ

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

 • අධිවේගී මාර්ගය තුළ වේග සීමා උල්ලංඝනය කරනු ලබන වාහන  වේග සීමා නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ස්ථාපිත කළ නව වේග මාපක යන්ත්‍ර පද්ධතිය අද (14) සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට මාර්ග සංවර්ධන...
  2018-02-14 04:57:00
 • මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීමේදී කුලුනු මත ඉදිකිරීමට හා පස් පුරවා ඉදිකිරීමට වැය වන වියදම් පිළිබඳව මනාව අධ්‍යනයක් සිදු කර ඇතැයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.මාධ්‍...
  2017-09-27 13:00:30
 • කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ  දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුවන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.පාලක මැදිරිය පවසන්නේ, පැඟරිවත්ත සහ නුගේගොඩ අතර දුම්ය මාර්ගය මතට ගසක් පෙරලීම...
  2017-09-13 14:15:30
 • පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගවල ගමන් ගන්නා රියදුරන්ට පැයට කිලෝමීටර් 60 - 80ක වේගයක් දක්වා අඩුකර ධාවනය පවත්වා ගන්නා ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ඉල්ලීමක් කරයි...
  2017-09-05 09:45:15
Subscribe to මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය