මැති හමුව | දිනමිණ

මැති හමුව

 • අලුත හිමිවුණු රාජ්‍ය ඇමැතිකම, පුංචි ඡන්දය, විශ්වාසභංගය, පක්ෂ ප්‍රතිශෝධනය, කාන්තා නියෝජනය ඉදිරි මැතිවරණවලට ඇති සූදානම ආදිය පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත...
  2018-03-08 19:30:00
 •  එ‍.ජා.ප.ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති ප්‍රාථමික කර්මාන්ත ඇමැති දයා ගමගේපළාත් පාලන ඡන්ද ප්‍රතිඵලය, කැබිනට් සංශෝධනය සහ ඊට එල්ලවූ විරෝධතා, එ.ජා.ප නායකත්වයට එරෙහිව ගෙනෙනවායැයි කියන...
  2018-03-01 19:30:00
 • පුංචි ඡන්දයේ ප්‍රතිඵලය, ආණ්ඩුවේ ඉදිරි ගමන, අතත් පොහොට්ටුවත් එකතු කරන්නට කරන කතා බහ,අගමැති වෙනස් කිරීම ආදිය පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ඇමැති විජිත්...
  2018-02-22 19:30:00
 • පුංචි ඡන්දයේ ප්‍රතිඵලයෙන් ආණ්ඩුවට දෙන පණිවුඩය, මෙවැනි මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයක් ලැබීමට ආණ්ඩුව අතින් සිදුවූ වරද, ඡන්ද ප්‍රතිඵලයෙන් නිරූපණය වන ජනතා මානසිකත්වය, ඡන්දයෙන් පසුව...
  2018-02-15 19:30:00
Subscribe to මැති හමුව