මුදල් අමාත්‍යංශය | දිනමිණ

මුදල් අමාත්‍යංශය

 • ප්‍රාග්ධන වියදම් ව්‍යාපෘති යළි සුපරීක්ෂණයෙන් රජයේ වියදම් අඩු කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.ඒ සදහා අඩු අමාත්‍යංශ සංඛ්‍යාවක් තුළ කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර අඩු කිරීම ද...
  2018-11-02 06:46:00
 • අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ යටතේ තිබු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යළිත් මුදල් අමාත්‍යංශය වෙත පවරා තිබේ.ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රක් මඟින් මහ බැංකුව...
  2018-03-28 17:16:00
 • සියලු මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන විවෘත කර තබන වේලාව සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.මේ සම්බන්ධයෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මුදල් අමාත්‍යංශයෙන්...
  2018-01-11 09:52:00
 • කාන්තාවට මත්පැන් අලෙවිසැල්වලින් මත් පැන් මිලදී ගැනීමට පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.එමෙන්ම මීට අමතරව මත් පැන් විකුණන හා අලෙවිකරන ස්ථානවල සේවය කිරීමටද...
  2018-01-10 12:34:00
Subscribe to මුදල් අමාත්‍යංශය