මුදල් අමාත්‍යංශය | දිනමිණ

මුදල් අමාත්‍යංශය

 • සියලු මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන විවෘත කර තබන වේලාව සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.මේ සම්බන්ධයෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මුදල් අමාත්‍යංශයෙන්...
  2018-01-11 09:52:00
 • කාන්තාවට මත්පැන් අලෙවිසැල්වලින් මත් පැන් මිලදී ගැනීමට පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.එමෙන්ම මීට අමතරව මත් පැන් විකුණන හා අලෙවිකරන ස්ථානවල සේවය කිරීමටද...
  2018-01-10 12:34:00
 • ආනයනික ලොකු ළූනු සඳහා සියයට සියයක බද්ධක් පැනවීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා මුදල් අමාත්‍යංශයට උපදෙස් දී ඇත.සිය අස්වැන්න අළෙවි කර ගැනීමේදී දේශීය රට ළූනු...
  2017-09-25 10:00:00
 • සහල් ආනයනයේ දී කිලෝවකට රුපියල් 05ක් සදහා වූ විශේෂ වෙළද බද්ද ශත 25 දක්වා සහ තිරිගු ඇට සදහා වූ බද්ද රුපියල් 09 සිට 06 දක්වා පහත දමා ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.නියගයෙන්...
  2017-08-01 10:00:45
Subscribe to මුදල් අමාත්‍යංශය