මුදල් අමාත්‍යංශය | දිනමිණ

මුදල් අමාත්‍යංශය

 • අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ යටතේ තිබු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යළිත් මුදල් අමාත්‍යංශය වෙත පවරා තිබේ.ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රක් මඟින් මහ බැංකුව...
  2018-03-28 17:16:00
 • සියලු මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන විවෘත කර තබන වේලාව සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.මේ සම්බන්ධයෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මුදල් අමාත්‍යංශයෙන්...
  2018-01-11 09:52:00
 • කාන්තාවට මත්පැන් අලෙවිසැල්වලින් මත් පැන් මිලදී ගැනීමට පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.එමෙන්ම මීට අමතරව මත් පැන් විකුණන හා අලෙවිකරන ස්ථානවල සේවය කිරීමටද...
  2018-01-10 12:34:00
 • ආනයනික ලොකු ළූනු සඳහා සියයට සියයක බද්ධක් පැනවීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා මුදල් අමාත්‍යංශයට උපදෙස් දී ඇත.සිය අස්වැන්න අළෙවි කර ගැනීමේදී දේශීය රට ළූනු...
  2017-09-25 10:00:00
Subscribe to මුදල් අමාත්‍යංශය