රළ පණාව | දිනමිණ

රළ පණාව

 • “ඒයි, උඹ කවුද? ජර්මන්කාරයෙක් ද? ජර්මන් කතා කරනවද?” ඒ පුදුම වචන නිසා අලෙක්සේයි වඩාත් සුපරීක්ෂාකාරී විය. ළමයෙක් රුසියන් බසින් කතා කරන බව දැන් ඔහුට පැහැදිලිය.“උඹ මොනවද මෙතන...
  2017-12-06 19:30:00
 • සියලුම ජාතික රාජ්‍යයන් තුළ ප්‍රාග්ධනය ගොඩනැගීම හා පෝෂණය වීම සිදු වූයේ නගරය විසින් ගම යටපත් කරගන්නා වූ තත්ත්වයක් තුළය. ගම බරපතළ ලෙස සූරාකමින් ග්‍රාමීය ආර්ථිකය විනාශ කර දමමින්...
  2017-11-29 19:30:00
 • මම සංගීත නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේදැයි මිනිසුන් මගෙන් විමසයි. මා කියන්නේ සංගීතයට නිරායාසයෙන්ම මා එළැඹෙන බවයි. එය හරියටම ගංගාවකට බැසීමක්, රළ සමඟ ගලා යාමට එකතු වීමක් වැනිය. සෑම...
  2017-11-01 19:30:00
 • මම ද මධ්‍ය රජය මෙන්ම පළාත් ආයතනවලට එකිනෙකට අනන්‍ය භූමිකාවන් තිබෙන බව විශ්වාස කරන තැනැත්තන් අතරින් කෙනෙක්මි.- ඩොන් නිකල්ස්ප්‍රතිසංවිධාන පරමාර්ථ සඳහා ධනාත්මක...
  2017-09-06 19:30:00
Subscribe to රළ පණාව