ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය | දිනමිණ

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

  • ලබන 20 වන දා දක්වා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සියලු සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර තිබේ. අත්‍යාවශ්‍ය සේවා අඛණ්ඩව පවත්වා ගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවය මත සියලූම සේවකයින්ගේ...
    2017-09-13 05:00:15
  • පවතින වැසි රහිත කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් විදුලි උත්පාදනය සදහා අතිරේක පිරිවැයක් දැරීමට සිදුව ඇතැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.එම මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේ කෙසේ හෝ උත්සහ...
    2017-02-23 10:00:15
Subscribe to ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය