වතු කම්කරු වැටුප් අර්බුදය | දිනමිණ

වතු කම්කරු වැටුප් අර්බුදය

 • ඒකාබද්ධ වතු වෘත්තිය සමිති හා වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය වතු කම්කරු වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාමුහික ගිවිසුමට පසුගිය සතියේ අත්සන් තැබීමත් සමඟ සැවොම සිතුවේ මාස තුනකට වැඩි...
  2019-02-10 19:30:00
 • වතු සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමේ සාමුහික ගිවිසුම සංශෝධනය කරන්නැයි ඉල්ලා ඉදිරියේදි අධිකරණයට යන බව ඒකාබද්ධ වතු වෘත්තීය සමිති සමුළුවේ මහලේකම් එස්. රාමනාදන් මහතා ප්‍රකාශ කරයි....
  2019-01-29 19:30:00
 • වතු කම්කරුවන්ගේ මූලික වැටුප රුපියල් දෙසීයකින් වැඩිකිරීමට වතු හාම්පුතුන් එකඟවූ බව කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා ඇමැති රවීන්ද්‍ර සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කරයි.ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ...
  2019-01-25 19:30:00
 • වතු සමාගම් තමන්ගේ සත්‍ය ආදායම සඟවනවා- ඇමැති අජිත් පී. පෙරේරාවතු ජනතාවට අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ප්‍රශ්න නැහැ- එම්. තිලකරාජා (එජාප)වතු කම්කරු ප්‍රශ්නයට රජය මැදිහත් වුණේ නෑ-...
  2019-01-24 19:30:00
Subscribe to වතු කම්කරු වැටුප් අර්බුදය