වයඹ | දිනමිණ

වයඹ

 • වෙන්නප්පුව වි‍ශේෂ-සුනිල් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේවෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය සභාව යටතේ පවතින කිරිමැටියාන මහජන පුස්තකාලය නවාංග රැසකින් යුතුව හා නව තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයන්ද සමග ජනතාවට සමීප කරවීමට...
  2018-11-13 19:30:00
 • වසර කීපයක්ම කාර්යක්ෂම උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිනිය ලෙස හා කාර්යක්ෂම උපතැපැල් හල ලෙස තේරුණු නාත්තණ්ඩිය කොස්වත්ත උප තැපැල්හලේ ස්ථානාධිපතිනි ජී. කේ. කුමුදුනි සමරසිංහ මහත්මිය ප්‍රමුඛ...
  2018-11-06 19:30:00
 •  ඉබ්බාගමුව ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නගරවලින් එක් නගරයකි හිරිපිටිය නගරය . නගර සංවර්ධන වැඩ සටහන යටතේ හිරිපිටිය නගර යේ ඇති මාර්ග කාපට් යොදා සකස්කර ඇත. මෙමම වැඩ සටහන ක්‍...
  2018-10-30 19:30:00
 • දකුණේ සිට හලාවත නගරයට පිවිසීමේ දි නගර සීමාව හදුන්වා දිම පිණිස ඇති නගර නාම පුවරුවට මේ වන විට වසර 75 ට අධික කාලයක් ගතවන බව කියති. මේ වන විට මෙම කොන්ක්‍රීට් පුවරුව තැනින් තැන...
  2018-10-30 19:30:00
Subscribe to වයඹ