වයඹ | දිනමිණ

වයඹ

 • නාත්තන්ඩිය - පිලාකටුමුල්ල ශ්‍රී පුෂ්පාරාම විහාරාධිපති හාල්දඬුවන පඤ්ඤාසෝම හිමිපාණන්ට මහනුවර මල්වතු විහාර පාර්ශ්වයේ ''විනයාචාර්ය සද්ධර්‍ම කීර්ති ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද'' ගෞරව නාම...
  2018-09-18 19:30:00
 • හිරියාල ගනේවත්ත ගොවිජන සේවා කමිටු බලප්‍රදේශයේ දොඩම්වටවන උල්පත්වැව අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ගොඩවී වල්බිහිවී තිබූ වාරිමාර්ග වැවකි. එය ගැඹුරුකර ප්‍රතිසංස්කරණය කර දෙන්නට පොරොන්දු...
  2018-09-18 19:30:00
 • වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ අන්තිම කෙළවරේ ගල්ගමුව කොට්ඨාසයේ පිහිටා ඇති රැස්වෙහෙර පුද බිම දවසක් පුරා නැරඹිය හැකි වැඳිය හැකි ඵෛතිහාසික පුද බිමකිත්‍රිවිධ චෛත්‍ය රාජයාණන්...
  2018-09-11 19:30:00
 • පුතු ඉපදී දින තුනෙන් මව ආබාධිත වෙලාකිරිපිටි වියදම පියාට දරන්න අමාරුයිකොන්දට හානි වූ නිසා ඇවිද ගන්න බෑදරුවාගේ මවුකිරි නතර කරලාබිරිය නිසා සැමියාට රැකියාවත් නැහැකල වයස එළැඹුණු...
  2018-09-04 19:30:00
Subscribe to වයඹ