විදුරවි | දිනමිණ

විදුරවි

 • ජනවාරි මස 23 සිට ජනවාරි මස 29 දක්වාමේෂවාසස්ථාන මාරුවීම්බාල සහෝදරයන් නිසා වියදම් යෙදේ. අසල්වැසියන් හා ගැටලු පැන ගනී. ගිවිසුම් ඇතිකර ගැනීමෙන් වාසිදායක තත්ත්වයක් ඇතිවේ. උසස් අධ්...
  2019-01-22 19:30:00
 • සූනියම් දෙවියන්ගේ උපත පිළිබඳව ජනප්‍රවාදයෙන් විවිධ මත තිබේ. මේ දෙවියන්, වසඟපුර විචිල රජුගේ සහ නිර්මලා දේවියගේ පුතෙක්‌ ලෙස උපන් බවත් ඔඩ්ඩි දේශයේ ඔඩ්ඩි නම් රජුට දාව යදම්බරී නම්...
  2019-01-22 19:30:00
 • 2019.01.15 වෙනි කුජදා එනම් ‍ඊයේ දින රවි ග්‍රහයා ධනු රාශියෙන් මකර රාශියට පිවිසුණි. එය පෙබරවාරි මස14 වෙනිදා තෙක් පවතී. මෙය විටෙක රජ ගෙදර රජු හිඟන්නාගේ ගෙදරට පිවිසුනාක් වැනි නීච...
  2019-01-15 19:30:00
 • ජනවාරි මස 16 වැනිදා සිට ජනවාරි මස 22 දා දක්වාමේෂකෙටි ගමන් යෙදේබාල සහෝදරයන් වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීමට සිදුවේ. ගිවිසුම් ආදිය ඇති කරගැනීමට සුබ කාලයකි. ශාස්ත්‍රීය කටයුතුවලින් ප්‍...
  2019-01-15 19:30:00
Subscribe to විදුරවි