විදෙස් විත්ති වියමන | දිනමිණ

විදෙස් විත්ති වියමන

 • ජනතාවගේ අපේක්ෂා ඉටුකිරීම ෙවනුෙවන් අගමැති මහතීර් ඉදිපිට ඇති වගකීම් කන්දකි. ඒ කඳු තරණයට අවැසි කායික ජවයට වඩා මානසික ශක්තිය හා ප්‍රවීණත්වය තමාට තිබේද යන්න සනාථ කිරීම මහතීර්...
  2018-05-18 19:30:00
 • අමෙරිකාවේ තීරණය ප්‍රකාශයට පත්වූයේ සිරියා යුද්ධයට පසුබිම්ව ඉරානය හා ඊශ්‍රායලය අතර යුද ගැටුමක් ඇවිල යනු ඇත්දැයි ‍බිය පළව තිබියදීය. එමෙන්ම ඉරානයේ හමුදා කුමන්ත්‍රණයක්...
  2018-05-11 19:30:00
 • අමෙරිකා සහ බටහිර ගුවන් ප්‍රහාර සිරියාවට හිසරදයක්ව තිබියදී ඉරානය සහ රුසියාව තවදුරටත් එරටට සිය සහාය ලබා දෙමින් සිටී. එමෙන්ම ඊශ්‍රායලය හා ඉරානය අතර යුද ගැටුමක් ඇවිලයාම...
  2018-05-04 19:30:00
 • උතුරු කොරියා සහ දකුණු කොරියා නායක දෙපළ අතර හමුවක් මෙන්ම සාකච්ඡා සිදුවීම ද සුබ පණිවිඩයක් බව නිසැකය. එය අවම වශයෙන් කොරියානු අර්ධද්වීපය යුද අවදානම පහවයාමට හේතුවකි. එමෙන්ම දින හෝ...
  2018-04-27 19:30:00
Subscribe to විදෙස් විත්ති වියමන