සතියේ ආර්ථික විග්‍රහය | දිනමිණ

සතියේ ආර්ථික විග්‍රහය

 • මෙම අප්‍රේල් මස 22 වනදා සිට ශ්‍රී ලංකාවට යළිත් අමෙරිකානු ජී. එස්. පී. සහනය හිමිවනු ඇත. ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා පසුගිය සතියේ මේ පිළිබඳ ලියකියවිලි සඳහා සිය අස්සන තැබීමත් සමඟ...
  2018-04-02 19:30:00
 •  පසුගිය සතියේ වැඩියෙන්ම කතාබහට ලක්වූයේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පිළිබඳවයි. බලවත් විවාදයනට මෙන්ම, විවේචනයට ද ලක් වූ මහ බැංකුවේ 2015 බැඳුම්කර පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව...
  2018-01-08 19:30:00
 • පසුගිය විසි වසර තුළ ආසියාවේ සිදුවූ ස්වාභාවික විපත් සංඛ්‍යාව 2200 කට අධික යැයි ඒසියන් සෙන්චරි ආයතනය එක්සත් ජාතීන් වෙත ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවක සඳහන් වෙයි.සුනාමිය, භූමිකම්පා,...
  2017-12-04 19:30:00
 • රටක කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයේ දී ඒ රටේ බීජ ප්‍රතිපත්තිය විශාල වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. පසුගිය කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේ දී අනුමැතිය ලද යෝජනාවකට අනුව බංගලිදේශයේ සමාගමකට ශ්...
  2017-06-12 19:30:00
Subscribe to සතියේ ආර්ථික විග්‍රහය