සබරගමුව | දිනමිණ

සබරගමුව

 • නව යන්ත්‍ර සූත්‍ර හඳුන්වාදීමේ පුහුණු වැඩසටහනක්තේ වගාවට ගැටලුවක්වී ඇති කම්කරු ශ්‍රම හිගයට පිළියමක් ලෙස කෑගල්ලේ කුඩා තේ වතු හිමියන්ට යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතය හඳුන්වාදීමේ පුහුණු...
  2018-12-19 19:30:00
 • කුරුවිට නවනගර සැලසුමට සමගාමිව කලක සිට යෝජිතව තිබු නව වෙළඳ සංකීර්ණය ඉදිකිරිමට ශ්‍රීලංකා පොදුජන පෙරමුණට බලය හිමි කුරුවිට ප්‍රාදේශිය සභාව මගින් පියවර ගෙන තිබේ. නාගරික සංවර්ධන...
  2018-12-12 19:30:00
 • සබරගමු පලාත්සභාවේ නව ප්‍රධාන ලේකම් වරිය ලෙස ඩී. එම් මාලනී මහත්මිය සුබ මොහොතින් සබරගමු පලාත් සභා ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේදී වැඩ බාරගත්තාය.ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මහතා...
  2018-12-12 19:30:00
 • බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රාදේශිය සභාවේ ජංගම පුස්තකාල වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක් පියවරක් ලෙස නෙවිස්මියර් පහළ මුතුහර ළමා සමාජයේ සිසු දරුවන්ට පුස්තකාල පහසුකම් සලසා දීම පසුගියදා...
  2018-12-05 19:30:00
Subscribe to සබරගමුව