සබරගමුව | දිනමිණ

සබරගමුව

 • මාව­නැල්ල කලා­පයේ තල්ග­මුවේ ඇති ඉපැ­රණි අම්බ­ලම මෙ වන විට විනාශ වෙමින් පව­තින අතර එහි වහ­ලය ඉතා ඉක්ම­නින් ප්‍රති­සං­ස්ක­ර­ණය කිරිම සිදු නොකර හොත් අම්බ­ලම සම්පු­ර්ණ­යෙන්ම...
  2018-10-24 19:30:00
 • අඹන්පොල, ඉබ්බන්වල ප්‍රදේශයේ වෙල්යායක නිධානයක් ලබා ගැනීමේ කෑනීම් කරමින් සිටියදී අඹන්පොළ පොලිස් නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව රක්ෂිත...
  2018-10-09 19:30:00
 • පොල් පිලිබද කතා බහා කිරීමේදී එළොව පොල් පේනවා කියන කතාවේ සෑබෑවක් නැතුවාම නොව ඒ අද වෙළද පොල පවතින පොල් මිල දෙස බැලූ බැල්මටය. සමහරු පොල් වලට රත්තරං නාමයක් ආදේශ කරති. තවත් සමහරු...
  2018-10-09 19:30:00
 • ප්‍රාග් ‍ඓතිහාසික යුග‍යේ නිර්මාණයක් වශ‍යෙන් පුරාවිද්‍යාඥයන් ‍සොයාගත් රඹුක්කන පදවිගම්පල ශිලාමංචය නැරඹීමට ‍දෙස් වි‍දෙස් සංචාරකයින් පැමීණියද එහි වැඩි ‍වේලාවක් කාලය ගත කිරිමට...
  2018-10-03 19:30:00
Subscribe to සබරගමුව