සම අයිතිය ව්‍යාපාරය | දිනමිණ

සම අයිතිය ව්‍යාපාරය

  • සත්‍ය දැනගැනීමේ අවශ්‍යතාවට ජනතාවට ඇති අතර යුද්ධයේදී සිදුවූ අපරාධ පිළිබඳ සත්‍ය හෙළිදරව් කළ යුතු බව සම අයිතිය ව්‍යාපාරය පවසයි. එහි කැදවුම්කරු රවීන්ද්‍ර මුදලිගේ සදහන්...
    2016-07-10 16:15:00
Subscribe to සම අයිතිය ව්‍යාපාරය