සයිටම්. නෙවිල් ප්‍රනාන්දු | දිනමිණ

සයිටම්. නෙවිල් ප්‍රනාන්දු

  • මාලබේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල මෙම මස 17 වැනිදා රජයට පිරිනැමීමේ කටයුතු කරන බව වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා සිය නිල ෆේස් බුක් පිටුවේ සඳහන් කර ඇත.ජනාධිපති මෛත්‍...
    2017-07-14 15:00:45
Subscribe to සයිටම්. නෙවිල් ප්‍රනාන්දු