හිටපු අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් | දිනමිණ

හිටපු අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්

  • හිටපු අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් රෙක්ස් ටිලර්සන් රුසියාවට අනතුරු අඟවා ඇති බව වාර්තාවේ.රෙක්ස් ටිලර්සන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පවසා ඇත්තේ, රුසියාවේ කරදකාරී හැසිරීම සහ ක්‍...
    2018-03-14 05:05:00
Subscribe to හිටපු අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්