ළමා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමතිනී විජයකලා මහේෂ්වරන් | දිනමිණ

ළමා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමතිනී විජයකලා මහේෂ්වරන්

  • ළමා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමතිනී විජයකලා මහේෂ්වරන් සිදුකළ ප්‍රකාශයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විරෝධය පළකිරීමත් සමඟ මීට සුළු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්වයක් ඇති වීම...
    2018-07-03 08:38:00
Subscribe to ළමා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමතිනී විජයකලා මහේෂ්වරන්