2019 අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත | දිනමිණ

2019 අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත

  • කෙතරම් දුෂ්කරතා පැවතිය ද ජනතාවාදී අයවැයක් මෙවර ඉදිරිපත් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් පවසා තිබේ.එහිදී ඔහු පැවසුවේ,රටේ මූල්...
    2019-01-10 07:33:00
  • 2019 ජාතික අයවැය අවසන් ඡන්ද විමසීම ලබන අප්‍රේල් මස 04 වන දින සිදු කිරීමට නියමිත බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි. එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ 2019 විසර්ජන පනත අනුමැතිය...
    2019-01-05 06:10:00
  • 2019 අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට මීට සුළු මොහොතකට පෙර ඉදිරිපත් කර තිබේ.ඒ මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින්.
    2018-10-09 09:34:00
Subscribe to 2019 අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත