ආලින්දය | දිනමිණ

ආලින්දය

 • ඩෙනිම් ලූප් කොටස් එකතු කරලා , පින්තූර රාමුවක් නිර්මාණය කර ගන්නා ආකාරයයි මේ. මේ නිර්මාණය කරන්න, ඩෙනිම් ඇඳුම් කිහිපයකින්ම ලුප් කොටස් ගලවා එකතු කර ගන්න ඕනෑ. ඩෙනිම් රෙදි තිබෙනවා...
  2018-12-09 19:30:00
 • මල් වැනි දූවරුන් වඩාත් සුන්දර වීමට සුවඳ විලවුන්, ආලේපන, බොඩිලෝෂන් භාවිත කිරීම බොහොම සාමාන්‍ය අත්දැකීමකි. කුඩා වියේ සිටම දූවරුන් සුවඳැතිව, හැඩකාරව සිටිනු දැකීමට, කොතරම් මුදල්...
  2018-12-09 19:30:00
 • මීට වසර අටකට පමණ ඉහතදී, තම දයාබර සැමියා හදිසි අනතුරකින් මෙලොව හැරදා යාමත් සමඟම, එවකට වයස අවුරුදු 5 ක් වූ දියණිය ද සමඟ මෙලොව තනිවූ ඇය , සිය දරුවාගේ අනාගතය ගැන සිතා, දිරිමත්ව...
  2018-12-09 19:30:00
 • හර්නියා සුව කරන යෝගා­සනමේ යෝගාසන පෙළ අනුපිළිවෙළට දිනපතාම කරන්න. එක ආසනයක අවම වශයෙන් විනාඩි දෙකක් රැඳී සිටීමට දිරි ගන්න. අපහසු ආසන ටිකෙන් ටික ඉවසීමෙන් දියුණු කර ගන්න. වැළඳෙන...
  2018-12-09 19:30:00
Subscribe to ආලින්දය