අයහපත් කාලගුණය | දිනමිණ

අයහපත් කාලගුණය

 • දිවයිනේ පවතින වැසි තත්ත්වයේ සහ සුළං වේගයේ වැඩිවීමේ හැකියාව තවදුරටත් පවතින බවත් දිවයින පුරා අහස වලාකුලින් බරව පවතිනු ඇතැයි ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. මධ්...
  2018-08-15 04:53:00
 • දිවයිනේ, විශේෂයෙන් නිරිත දිග කොටසේ, වැසි තත්ත්වයේ සහ සුළං වේගයේ තරමක වැඩිවීමේ හැකියාව තවදුරටත් (අද සහ හෙට) පවතීන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.මධ්‍යම, සබරගමුව,...
  2018-08-14 03:03:00
 • බස්නාහිර, මධ්‍යම, සබරගමුව, වයඹ සහ ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්කවලට අද සිට පවතින වැසි සහ සුළං තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කර තිබේ.මීගමුව...
  2018-08-13 03:54:00
 • බස්නාහිර, මධ්‍යම, සබරගමුව, දකුණ සහ වයඹ පළාත්වලට අද දිනයේත් වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත්වල ඇතැම්...
  2018-08-02 03:04:00
Subscribe to අයහපත් කාලගුණය