අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම් | දිනමිණ

අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම්

 • ඉංගිරියේ සිරිමා ස්ටුඩියෝ අධිපති නිශාන්ත ජයනාත් සිරිමාන්න මහතා විනීතා උදයානිගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයාවූද,​ මල්ෂා,​ අමාෂා,​ සනුතකගේ ආදරණීය පියාණන්වූද,​ මනෝජා සිරිමාන්නගේ...
  2019-01-13 19:30:00
 • එච්.ආර්. සිල්වා (රීටා පෙරේරා) මැතිනිය - විශ්‍රාමලත් උසාවි සැරයන් ජී.කේ. පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රියාදර භර්යාව වූද,​ සුනිල් : (විශ්‍රාමික ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව),​ ශාන්ති (ඒකල),​...
  2019-01-10 19:30:00
 • බී.එච්.එම්. පියසේන කටුගහ මහතා - විශ්‍රාමික හෙද නිලධාරිනී ආර්.එම්. කරුණාවතී මහත්මියගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ නදීෂ සහ සෙව්වන්දි යන අයගේ ආදරණීය පියාණන් වූද,​ බණ්ඩාරවෙල...
  2018-12-30 19:30:00
 • දයා රංජනී හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය - පැලවත්ත,​ බත්තරමුල්ල ජාතික කිරි මණ්ඩලයේ විශ්‍රාමික ධනපාල ගම්ලත් මහතාගේ ආදරණීය භාර්යාව වූද,​ ශෂිනි ගම්ලත් (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය) යන අයගේ ආදරණීය...
  2018-12-23 19:30:00
Subscribe to අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම්