ප්‍රාදේශීය | දිනමිණ

ප්‍රාදේශීය

 • කි.මී.39 1/2 ක ඉදිකිරීම් දෙසැම්බරයේ අවසන්බස්නාහිර මධ්‍යම හා වයඹ යන පළාත් අධිවේගී මාර්ගයක් ඔස්සේ සම්බන්ධ කරමින් කොළඹ මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ හා කුරුණැගල අවට ප්‍රදේශ වල පවතින...
  2019-02-17 19:30:00
 • වටපිටාවේ ඕනෑ තරම් මල් වර්ග තිබෙනවා. ඒ හැම මල් වර්ගයක් ම අතරින් බෝගන්විලා විශේෂයි කියලා ඔබට හැඟෙනවා ද? ඒ බෝගන්විලා මලට තියෙන ආවේණික ලක්ෂණ නිසා වෙන්නැති. ගෙවත්ත අලංකාර කරගන්න...
  2019-02-17 19:30:00
 • ගාල්ල කොග්ගලඔයේ කිඹුලන් ඔයට වැටෙන ජල මාර්ග ඔස්සේ තිත්තගල්ල, පෑලැස්ස, මත්තේගොඩ, කහඳ, කතළුව, කොග්ගල ආදි ගොවි ගම්මානවට පැමිණිම නිසා හබරාදුව ගොවි බිම්වල සිටින ගොවිහු, ධීවරයෝ හා...
  2019-02-17 19:30:00
 • බලන්ගොඩ එගොඩ⁣ වලේබොඩ කොවුල්කැටිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඇති විශාල වළවල් හේතුවෙන් සහ එම මාර්ගය දැඩි ලෙස අබලන් ව මගිි ප්‍රවාහන බස්රථ ඇතුළු අනිකුත් වාහන ධාවනය කිරිම මේ වන විට විශාල...
  2019-02-17 19:30:00
Subscribe to ප්‍රාදේශීය