ප්‍රාදේශීය | දිනමිණ

ප්‍රාදේශීය

 • ජනාධිපතිවරයා දීප ව්‍යාප්තව ආරම්භ කර ඇති රුක් රෝපණ වැඩපිළිවෙළට සමගාමීව මහවැලි සී. කලාපයේ නේවාසික ව්‍යාපාර කළමණාකාර කාර්යාලය, මාපාකඩවැව වාරි ඉංජිනේරු කාර්යාලය ඒකාබද්ධව සංවිධාන...
  2018-11-16 19:30:00
 • රටේ සාමය සමාදානය ඇති වේවායි පතමින් මඩකලපුව නාවර්කුඩා ශ්‍රී මුත්තු මාරියම්මන් කෝවිලේ සිට මහා කිරි කළ පෙරහරක් පැවැත්විණි. කෝවිලෙන් ආරම්භ වූ පෙරහර නාවට්කුඩා සිවශක්ති කෝවිල්...
  2018-11-15 19:30:00
 • බස්නාහිර පළාතේ පාසල් සිසුන් වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන වාර්ෂික පරීක්ෂණයේ 11 ශ්‍රේණියේ බුද්ධ ධර්මය විභාග ප‍්‍රශ්න පත‍්‍රය පිටවීමේ සිද්ධියක් පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පවත්වන බව මිනුවන්ගොඩ කලාප...
  2018-11-15 19:30:00
 • පුත්තලම කරුවල ගස්වැව දහය කණුව ප්‍රදේශයේ කාලයක් තිස්සේ වැවක් සකස් කරන ලෙසින් කපා පස් ඉවත් ඉවත් කර ගැනීමේ නීති විරෝධි ජාවාරමක් 13 දා පස්වරු වටලා සැකකරුවන් තිදෙනෙකු සමඟ ඒ සඳහා...
  2018-11-15 19:30:00
Subscribe to ප්‍රාදේශීය