මීතොටමුල්ල කසළ කන්ද ජීවිතවලට තර්ජනයක් | දිනමිණ

මීතොටමුල්ල කසළ කන්ද ජීවිතවලට තර්ජනයක්

මීතොටමුල්ල කසළ කන්දෙන් එම ප්‍රදේශවාසීන්ට සිදුවී ඇති හානියට විසඳුම් සෙවීම බලධාරීන්ට මෙතෙක් ප්‍රශ්නයක්ව පවතින අතර තවමත් එම කසළ කන්ද තැනින් තැන කඩා වැටීම ඒ අවට නිවැසියන්ගේ ජීවිතවලට තර්ජනයක් වී පවතී. පසුගියදා කසළ කන්ද කඩාවැටී ඒ අසළ ඇති ඇළ මාර්ගයද අවහිරව තිබූ අතර එම බලධාරීන්ව කොළඹ නගර සභාවලහි ලහියේ බැකෝ යන්ත්‍ර යොදා ඇළ මාර්ගය සුද්ධ පවිත්‍ර කරමින් සිටි අයුරුයි මේ.

ඒ. සුමනසේන කොළොන්නාව සමූහ 

නව අදහස දක්වන්න