බරපතළ වංචා කොමිසමට මහින්ද කැඳවයි | දිනමිණ

බරපතළ වංචා කොමිසමට මහින්ද කැඳවයි

කමනි අල්විස්

ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ 16 වැනිදා බරපතළ වංචා දූෂණ සහ රාජ්‍ය සම්පත් අවභාවිතය පිළිබඳ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසන් සභාව වෙත කැඳවා තිබේ.

වසර 2015 ජනාධිපතිවරණ සමයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රචාරණ කටයුතු වෙනුවෙන් ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාවට අය විය යුතු රුපියල් ලක්ෂ එක්දහස් හයසිය හතළිස් දෙකක් පිළිබඳව සිදු කෙරෙන විමර්ශනයකට අදාළව එම ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම සිදුවෙන බවත් අනාවරණය වේ. 

නව අදහස දක්වන්න